YH-utbildningar

YH-utbildningar

För att få ett lyckat säljmöte behöver du både bygga relation och fråga efter transaktion

Tillit

Insikt i hur man bygger förtroende
Breda frågor som ringer in kundens situation

Behov

Siffror och statistik säljer inte
Känslor säljer
Belysa ett problem få fram kundens behov

Argumentation

Visa på kundnyttan
Vad betyder din lösning
Vad ger det kunden

Avstamp

Våga ta ordern
Inse vikten av att få en transaktion
Det är säljarens roll att hjälpa kunden till ett avslut

Pifo AB