Förhandling, säljteknik

Sälj är en avgörande faktor för alla företag som vill nå framgång och fortsatt tillväxt. Utan försäljning finns det ingen inkomst, ingen möjlighet att utveckla och investera i företaget, och inget sätt att nå nya kunder och marknader.

Att kunna sälja effektivt är en förmåga som kräver en kombination av tekniska färdigheter och personliga egenskaper. Det handlar om att förstå kundens behov och önskemål, kunna kommunicera på ett tydligt och övertygande sätt, och att kunna hantera invändningar och förhandla på ett professionellt sätt.

Genom att investera i säljutbildning och utveckla en säljkultur kan företag bygga upp en stark och motiverad säljkår som kan leverera på högsta nivå. En säljkår som är vältränad och motiverad kan driva företagets försäljning och lönsamhet till nya höjder.

Innehåll

Säljteknik

Företagets viktigaste medarbetare
Marknadsföring –relation, försäljning – transaktion
Win-win
Säljmönster
Säljkanaler
Bostonmatris

SÄLJSAMTAL/SÄLJHJUL

Tillit
Behov
Argumentation – EFI
Avslut

KOMMUNIKATION

DiSC
Hur vill olika kunder bli bemötta
Dominant – kom snabbt till sak
Inflytande – Visa på nyheter
Stabil – Ge trygghet och garantier
Competent – Visa statistik, var påläst

Självinsikt, hur blir jag uppfattad

MINDSET/MOTIVATION

Vikten av att kunna ta nej
Säljkondition

KUNDTRÄFFAR

Att sälja till många
Att arrangera en kundträff

PRESENTATIONSTEKNIK

Retorik
Retoriska stilfigurer
kroppsspråk

VARUMÄRKESKÄNNEDOM

Varumärke/löfte
Kepferers Prisma
Melins pyramid

KULTURER

Resultatinriktad
Relationsinriktad
Gruppinriktad
Företagskultur

Pifo AB