Retorik

 

Retorik

Med retoriska kunskaper
skapar du intresse

Användning av klassiska retoriska begrepp:

Etos

För att skapa tillit

Patos

Användning av känslor, passion

Logos

Logiska förklaringar, argument 

Kombinera detta med fina retoriska stilfigurer och bli medveten om ditt kroppsspråk så skapar du intressanta tal, presentationer och samtal.

Pifo AB