Sälj och Förhandling

Sälj är en avgörande faktor för alla företag som vill nå framgång och fortsatt tillväxt. Utan försäljning finns det ingen inkomst, ingen möjlighet att utveckla och investera i företaget, och inget sätt att nå nya kunder och marknader.

Att kunna sälja effektivt är en förmåga som kräver en kombination av tekniska färdigheter och personliga egenskaper. Det handlar om att förstå kundens behov och önskemål, kunna kommunicera på ett tydligt och övertygande sätt, och att kunna hantera invändningar och förhandla på ett professionellt sätt.

Genom att investera i säljutbildning och utveckla en säljkultur kan företag bygga upp en stark och motiverad säljkår som kan leverera på högsta nivå. En säljkår som är vältränad och motiverad kan driva företagets försäljning och lönsamhet till nya höjder.

Sälj och förhandling

Genom att förstå hur ett professionellt
samtal genomförs, ökar dina chanser
till ett bra slutresultat

För att gå ett lyckat säljmöte behöver du både
bygga relation och fråga efter transaktion.
Förstå vikten av:

Tillit

Bygga förtroende och sälja in oss själva innan produkten, tjänsten eller idén säljs in

Behov

Vi köper inget om vi inte känner något.
Visa på problem/möjligheter. Skapa
känslor! 

Argumentation

Berätta vad produkten, tjänsten eller idén ger och vad det innebär för mottagaren

Avslut

Kunna driva transaktion och hjälpa kunden till avslut. våga ta ett beslut

Pifo AB