Feedback

 

 

Feedback

Återkoppling som ett effektivt sätt
att utveckla dina medarbetare

Att som chef och ledare förstå styrkan och kraften
i feedback och skapa motivation och engagemang
hos medarbetarna .
Kunna jobba med feedback med ett tydligt
jag-budskap.

Under en dag jobbar vi med feedback och jobbar med övningar som

Bra, tack o hjälp
Heta stolen
Känslornas och värderingars betydelse
Behov, beteende, känsla och önskan

Pifo AB