Ledarskap

Ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för framgångsrika företag. En effektiv ledare är inte bara en person som ger order och tar beslut, utan en som kan inspirera, motivera och guida sitt team mot gemensamma mål.

Att ha en stark ledare som kan engagera och utveckla sin personal är avgörande för att bygga en kultur av innovation, kreativitet och framgång. En bra ledare kan också hjälpa till att skapa en organisation som är flexibel och anpassningsbar till förändrade förhållanden och utmaningar.

Innehåll

DITT EGNA LEDARSKAPSBETEENDE

DiSC profil
Självbild
Identifikation av motivation och drivkrafter

HISTORISKA SKOLBILDNINGAR

Hur har ledarskapet förändrats

ORGANISATION

Olika typer av företag
Olika typer av organisationsschema
Vad binder ihop en organisation

REKRYTERING

Rekryteringsprocessen

GRUPPER

Gruppdynamik
FIRO
Destruktiva- konstruktiva grupper
Företagskultur
Group-think
Konflikter o konflikthantering
x och y teorin
Makt
Good to great företag

LEDARSKAPSMODELLER

Situationsanpassat ledarskap
Manegral Grid
Lean

ATT LEDA PÅ DISTANS

 

FÖRÄNDRINGSPROCESSEN

Förnyelse, omställning, förändring
Igångsättnings-, osäkerhets-, implementerings-, prövnings- , stabiliseradfas
Typer av förändringar

COACHING O FEEDBACK

 

KOMPETENS O KOMPETENSUTVECKLING

 

VARUMÄRKESFÖRSTÅELSE

Melins varumärkespyramid
Kepferers varumärkesprisma
Storytelling

MEDARBETARSAMTAL

 

DET SVÅRA SAMTALET

Grupper i kris
Cullbergs kriscykel

KULTUR

Presentationskultur
Relationskultur
Gruppkultur
Företagskultur 

Pifo AB