Kommunikation

Kommunikation är en avgörande faktor för framgången hos ett företag, oavsett dess storlek eller bransch. En bra kommunikation inom organisationen, mellan olika avdelningar och med kunder och leverantörer är avgörande för att uppnå företagets mål och vision.

Genom en effektiv kommunikation kan företaget bygga starka relationer med sina kunder och skapa en positiv varumärkesbild. Det kan också hjälpa till att förbättra produktiviteten och samarbetet mellan teammedlemmar, vilket leder till bättre resultat och lönsamhet.

Att ha en dålig kommunikation kan leda till missförstånd, förlorad tid och ökade kostnader. Det kan också skapa interna konflikter och minska motivationen hos anställda.

Innehåll

 

Kommunikation

Kommunikationsmodeller
Symboler-tecken
Redundans/Entrop

DiSC

Beteende
Dominant, drivande och målmedveten
Inflytande, kreativ och inspirerande
Stabil, lojal och etik & moral är viktigt
Competent, analyserande och detaljfokuserad

Insikt i sitt eget kommunikationsbeteende samt kunskap om hur andra vill bli bemötta.

PROFESSIONELLA SAMTAL

Medarbetarsamtal
Det svåra/viktiga samtalet
Anställningsintervjun
Säljsamtal
Förhandling

FEEDBACK/ÅTERKOPPLING

Erkännande
Beröm
Kritik-Uppmaning till förändring
Motivation
Jag-budskap

SJÄLVUPPFATTNING

Migbild, självbild, självkänsla, idealbild

ICKE-VERBAL KOMMUNIKATION

Sinnen
Kroppsspråk
Lyssna

COACHING

Det coachande förhållningssättet

PRESENTATIONSTEKNIK

 

RETORIK

Etos, patos, logos
Retoriska stilfigurer

Pifo AB