Gruppdynamik

 

Gruppdynamik

En grupp presterar bättre
än en enskild individ

Intresset för effektiva, samspelta grupper och team har aldrig varit större än vad det är idag. Genom att förstå hur en grupp fungerar, och vilka olika faser gruppen går igenom, ökar sammanhållningen. När du vet hur du ska anpassa kommunikation och krav blir resultatet bättre effektivitet och samarbete.

Forming

Fokus på medlemskap och ytlig kommunikation

Storming

Fokus på sin egen roll. Konflikter och konflikthantering

Norming

Fokus på normer och hövlig kommunikation

Performing

Fokus på uppdraget och nyanserad feedback

Adjourning

Avslut, en sorgeperiod

Pifo AB