Projektledning

Projektledning är en kritisk faktor för framgången hos ett företag, oavsett dess storlek eller bransch. En effektiv projektledare kan hjälpa till att säkerställa att projekten är välplanerade, effektivt genomförda och levereras i tid och inom budget.

En bra projektledare kan bidra till att förbättra produktiviteten och samarbetet inom teamet, vilket kan leda till bättre resultat och lönsamhet. De kan också hjälpa till att minimera risker och hantera förändringar i projektet på ett effektivt sätt.

Innehåll

Projektledning

Vad är ett projekt
Struktur/process/kultur
Roller

PROJEKTVERKTYG

Projektplan
WBS
Flödesschema
Aktivitetslista
Ganttschema
Milstolpar

Agilt förhållningssätt

KOMMUNIKATION

DiSC
Dominant – målmedveten
Inflytande – Kreativ
Stabil – Grupporienterad
Competent – Analytisk

GRUPPDYNAMIK

FiRO, Susan Weehlan IMGD
Destruktiva/konstruktiva grupper
Konflikter o. konflikthantering
Makt
Företags/gruppkultur

ATT LEDA PÅ DISTANS

 

 

LEDARSKAPSMODELLER

Situationsanpassat ledarskap
Manegerial Grid
Lean
Självstyrande grupper

FÖRÄNDRINGSPROCESSEN

Förnyelse, omställning, förändring
Kriser

GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

Parallellt med föreläsningar får gruppen ett case att jobba med
Presentera lösningen
Vilka verktyg har gruppen använts sig av
Vilka roller finns i gruppen
Var befinner sig gruppen enl. FiRO, IMGD

 

Examination:

Eleverna får parallellt med föreläsningarna jobba med ett eget projekt

Examinationen sker dels i muntlig presentation samt en individuell rapportskrivning om sitt projekt.

 

Pifo AB