Sälj är allt

För att få ett lyckat säljmöte behöver du både bygga relation och fråga efter transaktion

 • Tillit

 • Insikt i hur man bygger förtroende
 • Breda frågor som ringar in kundens situation
 • Behov

 • Siffror och statistik säljer inte
 • Känslor säljer
 • Belysa ett problem få fram kundens behov
 • Argumentation

 • Visa på kundnyttan
 • Vad betyder din lösning
 • Vad ger det kunden
 • Avstamp

 • Våga ta ordern
 • Inse vikten av att få en transaktion
 • Det är säljarens roll att hjälpa kunden till ett avslut