Ledarskap är att få en grupp eller ett team att samverka. Olika situationer kräver olika sorters ledarskap

Ett gott ledarskap börjar med det inre ledarskapet. Man ska vilja följa sin ledare.

Vara medveten om den enskilda individen och grupprocesser