Kommunikation är allt

Allt är kommunikation

För att mötet mellan människor ska vara lyckat behöver du vara medveten om hur den andre vill bli bemött.

Samt vara medveten om ditt eget beteende

Kroppsspråk

Beteendeprofil DiSC

Feedback